Logo overheid

Cio's in de publieke sector hebben voor de investeringsagenda van 2018 cloudoplossingen, security en data-analyse bovenaan hun prioriteitenlijst staan. Ook business intelligence (bi) en datamanagement scoren hoog. Anders dan in andere sectoren zijn de cio's in de publieke sector nog nauwelijks bezig met kunstmatige intelligentie en IoT. 

Dat blijkt uit cijfers van analistenbureau Gartner. Daaraan deden 461 cio's mee van nationale, federale en lokale overheden, defensie en inlichtingendientsen uit 98 landen. De uitkomsten zijn onderdeel van de 2018 CIO Agenda Survey, onder bijna 3200 cio's.

De cio's binnen de publieke sector noemen: 'cloud solutions', 'cybersecurity' en 'analytics' als belangrijkste onderdelen van de ict-omgeving waarin in 2018 de meeste investeringen zullen plaatsvinden. Volgens de respondenten wordt de datacenterinfrastructuur het vaakst aangewezen als plek om kosten te besparen. Als belangrijkste prioriteit voor het verbeteren van de bedrijfsvoering wordt 'digital transformation' genoemd.

Gartner legt de uitkomsten van de cio's in de publieke sector ook naast die van de hoogste ict-verantwoordelijken in alle andere sectoren. Daaruit blijkt dat sommige uitkomsten sterk verschillen. Voorbeelden is: 'artificial intelligence' (ai), ofwel kunstmatige intelligentie. Dat onderdeel ei

ndigt in de algemene ranglijst binnen de top tien, maar onder de cio's van de publieke sector eindigt het op de negentiende plaats. Cio's binnen defensie en inlichtingendiensten vormen een uitzondering.

Ook internet of things (IoT) heeft nog nauwelijks prioriteit op de investeringsagenda van cio's in de publieke sector. Hoewel het in het gemiddelde van cio's uit verschillende sectoren eindigt in de top-tien, komt IoT op de prioriteitenlijst van de cio's in de publieke sector uit op een twaalfde plek. 

Smart city's

Alleen lokale overheden (gemeenten) vormen een uitzondering doordat die cio's soms smart city-projecten ontplooien. Dat geldt ook weer voor cio's bij defensie en inlichtingendiensten. Maar over het algemeen is het monitoren van datastromen afkomstig van sensoren nog niet ver doorgedrongen op de lijst van prioriteitenlijst voor ict-investeringen bij de overheid.

Top New Tech Spending

Rank Government Priorities % Respondents
1 Cloud services/solutions 19%
2 Cyber/information security  17%
3 BI/analytics 16%
4 Infrastructure/data centre 14%
5 Digitalisation/digital marketing 7%
6 Data management 6%
7 Communications/connectivity 6%
8 Networking, voice/data communications 6%
9 Application development 5%
10 Software — development or upgrades 5%

Bron: Gartner (januari 2018)

 

Top Tech to achieve organisation's mission

 

Rank Government Priorities % Respondents
1 Cloud services/solutions 19%
2 BI/analytics 18%
3 Infrastructure/data centre 11%
4 Digitalisation/digital marketing 6%
5 Customer relationship management 5%
6 Security and risk 5%
7 Networking, voice and data communications 4%
8 Legacy modernisation 4%
9 Enterprise resource planning 4%
10 Mobility/mobile applications 3%

Bron: Gartner (Januari 2018)