1 item tagged "visie"

 • Visie: Besluitvorming en BI: Wat ligt er in het verschiet?

  XI BusinessIntel 300xKoffie of thee? Bellen of e-mailen? Zomaar wat keuzes die onderdeel zijn van de honderden keuzes die we op een dag maken. Bewust of onbewust. Het maken van een keuze bestaat veelal uit ratio en intuïtie. Tegenwoordig zetten we steeds vaker business intelligence (BI) in om het juiste besluit te maken. We overzien consequenties van een beslissing, doordat er inzicht is in hetgeen wat ertoe doet. BI heeft ons besluitvormingsproces een stuk betrouwbaarder gemaakt en organisaties weten dit te waarderen. Zij zetten BI actief in om het verhaal achter de data te ontdekken en op basis hiervan strategische beslissingen te nemen. Waar we vroeger nog al onze keuzes maakten op basis van onderbuikgevoel, maken we nu gebruik van een combinatie met analytics. In een korte tijd is er al veel veranderd. Hoe ziet het besluitvormingsproces op basis van BI er over vijf jaar uit? Nog steeds hetzelfde of maken machines dan keuzes voor ons?

  Intelligent Decision Automation

  Naarmate machines slimmer worden, wordt er steeds meer een beroep gedaan op Intelligent Decision Automation (IDA) om zakelijke beslissingen te nemen. Dit zijn processen die worden gekenmerkt door het ‘als dit, dan dat’ principe, waarbij minimale menselijke interactie nodig is. In 2016 zal IDA nog voornamelijk worden ingezet voor simpele beslissingen op tactisch niveau met betrekking tot individuele klanten en specifieke situaties. Maar naarmate er op het gebied van leren en modelleren op bredere schaal gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie, zal IDA meer mogelijkheden kunnen bieden. Verschillende initiatieven, zoals Google die zijn software voor machineleren (TensorFlow) open source maakt, resulteren onvermijdelijk in een versnelde toepassing van kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

  Groot, groter, grootst

  De ontwikkeling van business intelligence stond tot dusver in het teken van apparaten met een klein beeldscherm. Deze focus zal zich de komende jaren verschuiven naar enorme touchscreenapparatuur van het soort dat een complete muur beslaat. Dit zal zakelijke teams de mogelijkheid bieden om beslissingen te nemen door zij aan zij real-time data te verkennen. Onenigheid tussen collega’s is momenteel de op twee na belangrijkste reden om van beslissingen af te zien. Hiervan is bij 39 procent van alle problemen rond de besluitvorming sprake. Moderne, op samenwerking gebaseerde, mogelijkheden voor data analyse zullen ertoe bijdragen dat besluitvormers over vijf jaar samen gaan werken binnen het domein van data.

  De kwaliteit van beslissingen

  Organisaties beoordelen de kwaliteit van beslissingen maar weinig. Onderzoek van Qlik toont aan dat slechts 23 procent van alle organisaties routinematig de resultaten van hun zakelijke beslissingen evalueert. Dit is een zorgwekkende conclusie gezien het feit dat veel bedrijven aangeven dat ze in BI investeren om het besluitvormingsproces te verbeteren. Ik verwacht dan ook dat organisaties in de toekomst beslissingen meer gaan modelleren. De beslissing zal daarmee uitgroeien tot een nieuw type metadata in de wereld van BI en daarmee analyseerbaar worden. Op deze manier kunnen we nagaan of er binnen onze organisatie goede beslissingen zijn genomen, op welke informatie deze waren gebaseerd, welke gevolgen ze hadden en welke teams en individuele medewerkers de meest optimale keuzes hebben gemaakt.

  Hybride vormen van heuristische/algoritmische besluitvormingsprocessen

  In de toekomst combineert het ideale managementteam de positieve aspecten van leren op basis van ervaring, hetgeen zijn weerslag vindt in heuristieke besluitvorming, met de kracht van algoritmische automatisering. Daarmee nemen beide benaderingen zitting aan de vergadertafel. Hierbij wordt het subjectieve en objectieve domein, Captain Kirk en Doctor Spock zeg maar, gecombineerd. Beslissingen worden genomen op basis van zowel harde data als intuïtie. Deze hybride aanpak neemt over een aantal jaar mogelijk de vorm aan van automatisch gegenereerde data storytelling, die mensen inzichten aanreikt en hun perspectief verbreedt. Zoals een door een computer gegenereerde avatar die de data vertegenwoordigt en van gesproken commentaar voorziet. En wie weet nog veel meer.Uiteraard zijn dit stuk voor stuk speculaties en is het nog maar de vraag wat de toekomst ons gaat brengen. Maar één ding is zeker, wanneer technologische ontwikkelingen elkaar in dit tempo blijven opvolgen is dit absoluut niet ondenkbaar. En kunnen we ons onderbuikgevoel over vijf jaar definitief uitsluiten als concurrent of de risico’s in ieder geval tot het minimum beperken net als de risico’s bij het nemen van beslissingen.

  Source: ExecutivePeople

EasyTagCloud v2.8