1 item tagged "2014"

 • IBM verdient beter aan lagere omzet


  Valutaire tegenwind, het afstoten van bedrijfsonderdelen en lagere marges in groeisegment de cloud hebben de omzet van IBM op bijna alle fronten doen dalen. Maar IBM hield wel meer over aan zijn bedrijfsactiviteiten

  IBM rapporteerde over het vierde kwartaal een omzet van 24,1 miljard dollar. Dat was bijna 12 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Ook over het hele jaar opgeteld daalde de omzet. Met 92,8 miljard dollar kwam de omzet in 2014 5,7 procent lager uit dan in 2013.

  De omzetdaling lijkt spectaculairder dan die in feite is. In 2013 had IBM in verschillende divisies nog inkomsten van de System X-divisie - die het afgelopen jaar werd verkocht aan Lenovo. Daarnaast treden er verschillen op door de uitbesteding van klantenservice en door de koersstijging van de dollar. Gecorrigeerd voor die factoren bleef de daling in het vierde kwartaal beperkt tot 2 procent. Wat de invloed ervan was op de jaaromzet, specificeert IBM niet.

  Cloud eist zijn tol
  Dat IBM ook kampt met structurele veranderingen in de markt, blijkt echter uit het wel en wee van de divisie software. Omzetdaling was in die divisie jarenlang ondenkbaar. Maar in het vierde kwartaal daalde de omzet daar met een kleine 7 procent. Gecorrigeerd voor valutaschommelingen resteert nog altijd een min van 3 procent. Over het gehele jaar gerekend nam de omzet in software met 2 procent af. Die negatieve ontwikkeling reflecteert de opkomst van cloud. Met clouddiensten haalde IBM in 2014 7 miljard dollar binnen, 60 procent meer dan in 2013, maar de schaal van zijn clouddiensten is naar eigen zeggen nog onvoldoende om de lagere marges te compenseren.

  Hogere brutomarge, lagere nettowinst
  Desalniettemin wist IBM het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet nog iets op te schroeven. De bruto winstmarge over 2014 was 50 procent, die over 2013 was 49,5 procent. In het vierde kwartaal was het gat met 2013 nog iets groter: 53,3 om 52,4 procent.

  Die toegenomen efficiëntie vertaalde zich niet in een hogere netto winst. Na belastingen, afschrijvingen en bijzondere lasten boekte IBM in het vierde kwartaal een netto winst van 5,5 miljard dollar, 11 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2014. Over het hele jaar gerekend nam de netto winst zelfs met 27 procent af tot 12 miljard dollar. Behalve de valutaschommelingen spelen daarbij ook enkele bijzondere kostenposten een rol, zoals de kosten van inkrimp van de divisie micro-electronica en een voorziening van 580 miljoen dollar voor inkrimping van het personeelsbestand.

   

  Automatiseringsgids, 21 janauri 2015

EasyTagCloud v2.8