1 item tagged "e-health"

 • Twee miljoen voor anonieme e-health

  dakloosfotolia400Met ingang van 1 januari 2017 kan het Zorginstituut subsidie verlenen voor anonieme e-mental health. Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen professionele hulp durven of willen zoeken. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden.

  Triage
  Het Zorginstituut schrijft over anonieme e-mental health: ‘Voor patiënten met psychische aandoeningen blijken vroegtijdige herkenning, adequate triage en preventieve behandeling met kortdurende interventies met zelfmanagement als uitgangspunt, veel waarde toe te voegen. Om deze categorie mensen toch een vorm van zorg te bieden dan wel naar de reguliere zorg toe te geleiden, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien.’

  Dossier E-health
  E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Zelfmanagement staat bij zorginstellingen hoog op de agenda. Berichten in het dossier gaan bijvoorbeeld over implementatie en bekostiging, videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen, preventie met behulp van technologie maar ook hoe zorgpersoneel werkt met e-health.

  Bron: zorgvisie, 13 september 2016

   

EasyTagCloud v2.8