Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de site van de Business Intelligence Kring, http://www.BI-Kring.nl

  • De redactie van BI-Kring betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie, noch de initiatiefnemers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

  • Het copyright van de bijdragen op BI-Kring berust bij BI-Kring en/of de individuele auteurs.

  • Het overnemen van (onderdelen van) de bijdragen in BI-Kring in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BI-Kring. Het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912 wordt in dit opzicht uitdrukkelijk voorbehouden.

  • De inhoud van een website mag wel worden geprint of doorgemaild naar relaties en bekenden, maar het op grote schaal openbaar maken, doormailen of doorzenden van bijdragen afkomstig van BI-Kring is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van BI-Kring.

  • Het creëren van een hyperlink of een deep link naar de website is zonder meer toegestaan, tenzij het betreft een framed deep link of framed link, waarbij de bijdragen worden geladen in de frames van een andere website dan die van BI-Kring of op een andere wijze de indruk wordt gewekt dat de bijdragen van een ander afkomstig zijn dan BI-Kring. Als het linken naar de content van BI-Kring dermate uitgebreid en systematisch plaatsvindt dat een site in ruime mate van de content van BI-Kring voorzien wordt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van BI-Kring. Verzoeken hiertoe kunt u sturen aan de redactie.

  • Reacties van lezers vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Redactie van BI-Kring aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van lezers. De redactie behoudt zich het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

  • De redactie van BI-Kring, noch de initiatiefnemers, accepteren enige aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites waar zij een hyperlink naar heeft gemaakt. Ook is de redactie van BI-Kring het niet per definitie eens met de aangeboden informatie op websites waar zij een link naar heeft gemaakt.

  • De redactie van BI-Kring controleert voor publicatie de bijdragen op het BI Portaal op de aanwezigheid van virussen, maar kan niet garanderen dat de bijdragen geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct of indirect) geleden als gevolg van deze virussen.

  • Het gebruik van de website van BI-Kring impliceert dat de bezoeker bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.