Wie domineert straks: de mens of de machine?

mens of machineDe ontwikkelingen op informatie-technologisch gebied gaan snel en misschien wel steeds sneller. We horen en zien steeds meer van business intelligence, self service BI, artificial intelligence en machine learning. We zien dit terug bij werknemers die steeds meer de beschikking hebben over stuurinformatie via tools, zelfsturende auto’s, robots voor dementerenden maar ook computers die de mens verslaan spelletjes.

Wat betekent dit?

  • Verdienmodel van bedrijven zullen anders worden
  • Innovaties komen misschien niet meer primair van de mens
  • Veel meer nu nog menselijke arbeid zal door machines worden overgenomen.

Een paar ontwikkelingen in dit artikel worden uitgelicht om aan te geven hoe belangrijk business intelligence vandaag de dag is.

Verdienmodel op basis van data

Dat de informatietechnologie bestaande verdienmodellen op z’n kop zet lezen we dagelijks. We hoeven alleen maar naar V&D te kijken. De hoeveelheid bedrijven  die gebruik maken van een business model waarbij externe dataverzameling en analyse een cruciaal onderdeel is van het verdienmodel neemt hand over hand toe. Zelfs in tot nu toe sterk gedomineerde overheidssectoren zoals onderwijs of gezondheidszorg. Bekende bedrijven, zoals Google en Facebook, zijn overigens zonder concreet verdienmodel begonnen, maar zouden niets meer kunnen zonder genoemde data(analyse).

Amazon

Neem bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon dat volledig draait op data. De verzamelde data heeft in grote mate betrekking op wie we zijn, hoe we ons gedragen en op onze voorkeuren. Amazon geeft deze data steeds meer betekenis door de toepassingen van de nieuwste technologieën. Een voorbeeld is hoe Amazon zelfs films en boeken ontwikkelt op basis van ons aankoop, kijk- en leesgedrag en hier zal het zeker niet bij blijven. Volgens Gartner is Amazon een van meeste leidende en visionaire spelers in de markt voor Infrastructure as a Service (IaaS). Bovendien prijst Gartner Amazon voor haar snelle manier van anticiperen op de technologische behoeftes uit de markt.

Innovatie

Volgens de Verenigde Naties zullen de nieuwste innovaties ontstaan vanuit kunstmatige intelligentie. Dit veronderstelt dat de machine de mens passeert met betrekking het bedenken van vernieuwingen. De IBM Watson-computer heeft bijvoorbeeld de mens al verslagen met het spelprogramma Jeopardy. Met moeilijke wiskundige berekening kunnen we niet meer zonder computer, maar dat wil nog niet zeggen dat de computer de mens overal in voorbij streeft. Met de ontwikkeling van zelfsturende auto’s is onlangs aangetoond dat middels machine learning de mens nog steeds leidend kan zijn en per saldo was er veel minder ontwikkelingstijd nodig.

Mens of machine?

Een feit is dat de machine steeds meer taken van de mens gaat overnemen en de mens in denkvermogen soms zelfs gaat overtreffen. De mens en machine zullen in de komende periode steeds meer naast elkaar gaan leven en de computer zal het menselijk handelen steeds beter begrijpen en beheersen. Het gevolg is, dat bestaande business modellen zullen gaan veranderen en veel banen in bestaande sectoren verloren zullen gaan. Maar of de computer de mens voorbij streeft en dat in de toekomst zelfs alleen innovatie via kunstmatige intelligentie komt is nog maar de vraag? Ok de industriële revolutie heeft een zeer grote impact op de mensheid gehad en terugkijkend heeft deze vele voordelen gebracht al zal het voor velen in die tijd niet altijd gemakkelijk geweest zijn. Laten we kijken hoe we hier ons voordeel mee kunnen doen. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.

Ruud Koopmans, RK-Intelligentie.nl, 29 februari 2016