Business Data Scientist leergang nu ook in België

 

De Radboud Management Academy heeft haar in Nederland zo succesvolle Business Data Scientist leergang nu ook in Belgie op de markt gebracht. In samenwerking met Business & Decision werd afgelopen week in het kantoor van Axa in Brussel een verkorte leergang gegeven aan mensen uit het Belgische bedrijfsleven. Ook vertegenwoordigers van ministeries en andere overheidsinstellingen waren vertegenwoordigd.BDS

De opleiding speelt in op de behoefte van bedrijven meer waarde te halen uit de bij hen beschikbare data. Daarbij richt de opleiding zich niet alleen op de ontwikkeling van individuele competenties maar ook op organisatiestructuren en instrumenten die organisaties helpen meer datagestuurd te werken.

Het 3D model dat centraal staat in de leergang wordt door cursisten als een belangrijke toevoeging gezien op de technische competenties die men vaak reeds bezit. Meer en meer wordt onderkend dat eigenschappen die de interfacing met de ‘business’ kunnen verbeteren uiteindelijk bepalend zijn voor het tot waarde brengen van de inzichten die uiteindelijk met data kunnen worden gegenereerd. De toolbox van de Data Scientist wordt in de leergang op een significante wijze uitgebreid met zowel functionele, sociale als technische eigenschappen.

Meer weten? Ga naar http://www.ru.nl/rma/leergangen/bds/