Informatie

Wat is BI-Kring?   

Een business intelligence community bestaande uit business intelligence professionals (o.a. BI consultants, BI managers, BD managers, marketing managers, IT specialisten, datawarehousemanagers, innovatiemanagers), docenten, onderzoekers en studenten. BI-Kring beschikt over dit internetportaal en organiseert een aantal evenementen per jaar.

Waarom?  

Het doel is Business Intelligence op een hoger niveau te brengen door duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen. Uniek in Nederland is dat deze kennisontwikkeling plaatsvindt in een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap.

Achtergrond BI-Kring

Business Intelligence Kring (BI-Kring) is een netwerk van professionals die zich beroepshalve bezighouden met BI. Het doel is Business Intelligence op een hoger niveau te brengen door duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en door kennis te ontwikkelen. Het centrale idee hierbij is dat onderwijs en bedrijfsleven van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren. 

De kennisuitwisseling wordt door BI-Kring gefaciliteerd door verschillende bijeenkomsten te organiseren, in de vorm van een platform dat vragers en aanbieders van kennis bij elkaar brengt. De deelnemers van dit platform vormen een kwalitatief hoogwaardig netwerk van professionals: een community waar ieder lid zijn voordeel mee kan doen. 

Dit komt samen in een internetportaal om de community te faciliteren: www.BI-Kring.nl. U vindt hier relevante nieuwsartikelen, blogs, cases en best practices, vacatures en een discussieforum. Ook aanverwante vakgebieden, zoals data ERP, CRM, data science, market intelligence en competitive intelligence komen aan de orde. 

BI-kring is het podium waar leveranciers van BI-tools hun producten demonstreren, consultants methodieken uiteenzetten en professionals ervaringen met betrekking tot het inrichten van een BI-functie in de organisatie delen. De BI-Kring is het netwerk waar men bereid is kennis en ervaringen te delen om zo gezamenlijk BI op een hoger peil te brengen. 

De BI-Kring is voor onze leden een bron van:

  • Kennis over Business Intelligence, zowel vanuit het technische als het organisatorische perspectief;
  • Succesvolle events: sinds 9 december 2002 hebben we 3 seminars en een symposium georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met kwalitatieve inhoud en discussie. Waardering van de bezoekers was gemiddeld een 3.8 (op een schaal van 1 tot 5).
  • Competentieprofielen: het BI-Portaal heeft een personenbestand waarin men personen kan zoeken op basis van expertise;
  • Nieuws en een evenementenagenda op het gebied van BI;
  • Interactiemogelijkheden middels gepersonaliseerde diensten;
  • Waardevolle content door samenwerking met toonaangevende partijen op het gebied van BI.

Initiatief

Voor informatie betreffende producten en activiteiten van de BI-Kring kunt u contact opnemen met info@bi-kring.nl.

BI-Kring BV
Hoefslag 3
6681 TK Bemmel
www.BI-Kring.nl

Ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 09145073
BTW nummer 813983113